Algemene voorwaarden

Alle Agroventilatie producten zijn in overeenstemming met de Europese Richtlijnen, betreffende de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor machines (89/392/EEG en 91/368/EEG) en zijn voorzien van het CE merkteken.

Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk verder rekening te houden met de volgende bepalingen:

  1. Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De Metaalunievoorwaarden vindt u hier.
  2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en geleverd Af Fabriek.
  3. Voor orders onder de 50 EUR netto, exclusief transportkosten, zal 5 EUR administratiekosten in rekening gebracht worden.
  4. De afnemer dient rekening te houden met een levertijd van tenminste 5 werkdagen.
  5. Ter voorkoming van misverstanden dient de bestelling van een product / c.q. onderdelen schriftelijk te worden aangeleverd bij Agroventilatie.

 

×
×
×

Cutter

×
×
×


 

×